Vesti


Poziv osnovnim školama za učešće u projektu SHARE

21. oktobar 2015.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE). Opšti cilj Projekta odnosi se na unapređivanje kvaliteta izabranih škola u  Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola.

Ostatak vesti

Objavljeni rezultati EUROSTUDENT istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

15. april 2015.

Rezultati istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, u komparativnoj perspektivi sa još 27 evropskih zemalja dostupni su na sajtu EUROSTUDENT projekta.

Ostatak vesti

Osnovana Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

7. februar 2015.

Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi Pregovaračkim poglavljima 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura), čiji rad koordiniraju Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum, održala je osnivački sastanak u petak, 6. februara 2015. godine u prostorijama Narodne skupštine Srbije. U rad Radne grupe 18 uključeno je preko 20 organizacija civilnog društva.

Ostatak vesti

Srećna Nova godina!

29. decembar 2014.

Ostatak vesti

Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju i obuci – pokrenut internet sajt

13. novembar 2014.

U okviru Programa: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) u obrazovanju i obuci pokrenut je internet sajt http://www.omk-obrazovanje.gov.rs/ na kome svi zainteresovani mogu pronaći relevantne informacije o Otvorenom metodu koordinacije u obrazovanju i obuci, kako na nivou EU, tako i u Republici Srbiji.

Ostatak vesti

Centar za obrazovne politike na ECER-u 2014.

9. septembar 2014.

Na Evropskoj konferenciji istraživača u obrazovanju (European Conference on Education Research ECER), pod nazivom Prošlost, sadašnjost i budućnost istraživanja u obrazovanju u Evropi koja se održala u Portu od 1. do 5. septembra, predstavnici Centra za obrazovne politike su učestvovali na dva događaja. 

Ostatak vesti

Centar za obrazovne politike i Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU)

9. juli 2014.

Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum su koordinatori radne grupe za pregovaračka poglavlja 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU). 

Ostatak vesti

Predstavljeni rezultati istraživanja o diplomiranim studentima CONGRAD TEMPUS projekta

23. juni 2014.

Rezultati prvog regionalnog istraživanja o diplomiranim studentima sprovedenog u okviru CONGRAD TEMPUS projekta prezentovani su na konferenciji Šta su studirali, šta sad rade? u Medija centru u Beogradu 23.06.2014. godine.

 

Ostatak vesti

Obaveštenje o ishodu konkursa za učešće u projektu „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“

29. maj 2014.

Na konkurs objavljen 30. aprila 2014. godine za učešće u projektu „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ prijavilo se 90 osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Ostatak vesti

Konferencija "Putevi diplomiranih od studija do posla - Rezultati prvog istraživanja o diplomiranim studentima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji"

8. maj 2014.

Konferencija "Putevi diplomiranih od studija do posla - Rezultati prvog istraživanja o diplomiranim studentima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji" u okviru CONGRAD Tempus projekta, održaće se 15. maja 2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, dr Zorana Đinđića bb, Novi Sad.

Ostatak vesti