Kratkoročni projekti

Pored projekata koje Centar za obrazovne politike realizuje bilo samostalno bilo u saradnji sa drugim institucijama, COP takođe sprovodi naručene analize, sastavlja izveštaje za razne institucije i organizacije i pruža podršku relevantnim inicijativama u oblasti obrazovanja. Na ovoj stranici smo prikazali spisak tih aktivnosti.

- - -

 

Ispitivanje zadovoljstva roditelja poludnevnim fleksibilnim programima u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ (septembar 2023 – februar 2024)

Analiza uloge i položaja nedržavnih aktera u Srbiji i Crnoj gori za potrebe izrade UNESCO studije (april-jul 2022) 

Regionalni program liderstva i mobilnosti mladih (oktobar 2021 – juni 2022. godine)

Analiza o nastavnicima i stručnim saradnicima u okviru UNESCO Regionalnog izveštaja o inkluziji i obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji (2020)

Analiza napretka Srbije u procesu pregovora sa Evropskom unijom u poglavljima 25 i 26 (2020)

Mapiranje omladinskih politika, programa i mehanizama za participaciju mladih u donošenju odluka na Zapadnom Balkanu (2019)

Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine za 2018. godinu (2019)

Studija izvodljivosti uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja u Srbiji (2018-2019)

Izrada metodologije za izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (2018)

Studija izvodljivosti racionalizacije školske mreže i aktivnost mapiranja škola u Srbiji (2017-2018)

Umrežavanje poljoprivrednih škola u Srbiji (2018)

Alternativno izveštavanje za sprovodjenje Akcionog plana za poglavlje 23 (2017)

Mapiranje pozicija o uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera (2016-2017)

Studija „Mreža osnovnih i srednjih škola u Gradu Smederevu“ (2016)

Studija “Mreža osnovnih škola i predškolskih ustanova u Beogradu” (2015-2016)

Koodinacija prikupljanja podataka i priprema izveštaja za Srbiju  za 2014. godinu o Torino procesu (2014-2015)

Koordinacija Radne grupe za pregovaračka poglavlja 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) (2014-2017)

Podrška Programu: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) Evropske unije u obrazovanju i obuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014-2015)

Izrada brošure "Podrška obrazovanju dece iz siromašnih porodica" (2013)

Evaluacija projekta Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou  - DILS (2013-2014)

Mapiranje aktuelnih politika za nastavnike u Srbiji (2013)

Evaluacija Programa regionalne saradnje Radne grupe za razvoj i unapređenje ljudskog kapitala (2013)

Studija izvodljivosti za otvaranje državnog Integrisanog Univerziteta u Užicu (2013)

Pomoć u pripremi instrumenata za prikupljanje podataka i analizi podataka (2012)

Pregled procedura i prepreka za priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji (2012)

Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju (2012)

Mapiranje regionalnih kapaciteta za kreiranje politika zasnovanih na dokazima u Jugoistočnoj Evropi (2012)

Procena integriteta/korupcije u obrazovnom sistemu Srbije (2011) 

Pregled srednjeg obrazovanja u Srbiji (2010)