Kratkoročni projekti

Pored projekata koje Centar za obrazovne politike realizuje bilo samostalno bilo u saradnji sa drugim institucijama, COP takođe sprovodi naručene analize, sastavlja izveštaje za razne institucije i organizacije i pruža podršku relevantnim inicijativama u oblasti obrazovanja. Na ovoj stranici smo prikazali spisak tih aktivnosti.

- - -

Studija „Mapiranje pozicija o uzajamnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije, arhitekata i građevinskih inženjera“

Alternativno izveštavanje za sprovodjenje Akcionog plana za poglavlje 23

Koodinacija prikupljanja podataka i priprema izveštaja za Srbiju  za 2014. godinu o Torino procesu (2014/2015)

Koordinacija Radne grupe za pregovaračka poglavlja 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura) u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) (2014 - 2017)

Više o NKEU pročitajte ovde.

Podrška Programu: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) Evropske unije u obrazovanju i obuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014/2015)

Više o Programu pročitaje ovde.

Izrada brošure "Podrška obrazovanju dece iz siromašnih porodica"

Evaluacija projekta Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou  - DILS (2013/2014)

Mapiranje aktuelnih politika za nastavnike u Srbiji (2013)

Evaluacija Programa regionalne saradnje Radne grupe za razvoj i unapređenje ljudskog kapitala (2013)

Studija izvodljivosti za otvaranje državnog Integrisanog Univerziteta u Užicu (2013)

Preuzmite studiju ovde (srpski jezik).

Pomoć u pripremi instrumenata za prikupljanje podataka i analizi podataka (2012)

Pregled procedura i prepreka za priznavanje stranih kvalifikacija u Srbiji (2012)

Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju (2012)

Mapiranje regionalnih kapaciteta za kreiranje politika zasnovanih na dokazima u Jugoistočnoj Evropi (2012)

Preuzmite izveštaj ovde (engleski jezik).

Procena integriteta/korupcije u obrazovnom sistemu Srbije (2011) 

Pregled srednjeg obrazovanja u Srbiji (2010)