Vesti


Izabrane škole za učešće u projektu

8. februar 2021.

Izabrano 30 osnovnih škola za učešće u projektu „Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.

OSTATAK VESTI

Održana završna konferencija u okviru projekta „IKO Klub - Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: roditelji i nastavnici ka interkulturalizmu“

14. decembar 2020.

U petak, 11. decembra 2020. godine, održana je završna konferencija projekta "IKO Klub – Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: roditelji i nastavnici ka interkulturalizmu”, gde su predstavljeni rezultati malih akcija koje se smatraju primerima dobre prakse.

OSTATAK VESTI

Održan radni sastanak predstavnika lokalnih samouprava u okviru projekta „Zajedno ka srednjoj školi“

16. oktobar 2020.

Dvodnevni radni sastanak na temu identifikovanja mera i aktivnosti pružanja podrške učenicima iz osetljivih grupa koje su u nadležnosti lokalnih samouprava održan je 15-16. oktobra u Beogradu.

 

OSTATAK VESTI

Rezultati konkursa za organizacije civilnog društva u okviru ARISE projekta

8. oktobar 2020.

Na konkurs za organizacije civilnog društva koji je objavljen u šest zemalja u okviru projekta ARISE: Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju prijavilo se preko 90 organizacija civilnog društva, od čega je na konkurs Centra za obrazovne politike pristiglo preko 30 prijava.

OSTATAK VESTI

„Zajedno ka srednjoj školi“ - uključivanje lokalnih samouprava u projekat za podršku školovanju učenika iz osetljivih grupa

11. septembar 2020.

Deset gradova i opština iz Srbije (Aleksinac, Bečej, Bor, Žabalj, Knjaževac, Leskovac, Niš, Novi Sad, Surdulica i Ćuprija) uključili su se u realizaciju projekta „Zajedno ka srednjoj školi“.

OSTATAK VESTI

Konkurs za organizacije civilnog društva

17. avgust 2020.

Konkurs za organizacije civilnog društva za učešće u regionalnom projektu "Inicijativa za smanjivanje nejednakosti u obrazovanju" (Action for Reducing Inequalities in Education – ARISE)

OSTATAK VESTI

Online podrška za završni ispit

19. maj 2020.

Za samo nekoliko dana od trenutka prestanka neposrednog rada u školama u Srbiji, nastavnici su se organizovali za sprovođenje nastave na daljinu, odnosno za pripremu materijala za učenike koji nemaju mogućnost da prate nastavu na daljinu. Međutim, to nisu jedine aktivnosti.

Odgovor na pitanje kako obezbediti adekvatnu pripremu za završni ispit u situaciji kada ne postoji redovan obrazovno-vaspitni proces u školama, ponudila je OŠ „Zdravko Gložanski“ iz Bečeja, koja učestvuje u projektu.

 

 

OSTATAK VESTI

Analiza o nastavnicima i stručnim saradnicima

4. maj 2020.

U saradnji sa Mrežom centara za obrazovne politike (NEPC), Centar za obrazovne politike radi na izradi poglavlja UNESCO-ovog Regionalnog izveštaja o inkluziji i obrazovanju u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Kavkazu i Centralnoj Aziji, u okviru izveštavanja o napretku u ostvarenosti 4 Cilja održivog razvoja (SDG).

 

OSTATAK VESTI

Analiza napretka Srbije u poglavljima 25 i 26

4. februar 2020.

COP na konferenciji “Evropske integracije Srbije 2016-2020: Koliko smo napredovali ka članstvu u EU?” predstavlja analizu napretka Srbije u poglavljima 25 i 26.

OSTATAK VESTI

Druga faza projekta „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“

17. januar 2020.

Od januara meseca Centar za obrazovne politike je, u saradnji sa Dečjom fondacijom Pestalozzi, započeo drugu fazu projekta „Zajedno ka srednjoj školi - Podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“.

OSTATAK VESTI