Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE)

Inicijativa za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) predstavlja regionalnu platformu za saradnju u oblasti obrazovanja i obuke. ERI SEE doprinosi unapređenju i sprovođenju procesa obrazovnih reformi u regionu, imajući u vidu specifične potrebe i uslove u svakoj državi članici, kao i širi evropski kontekst i trendove. Države članice ERI SEE su potpisnice Memoranduma o razumevanju o ulozi i organizaciji ERI SEE: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija.

2010. godine, Upravni odbor ERI SEE imenovao je COP kao instituciju koja će obavljati funkciju privremenog Sekretarijata ERI SEE i sprovoditi aktivnosti predviđene Programom rada ERI SEE do uspostavljanja Sekretarijata ERI SEE u Republici Srbiji. U periodu od 2010. do 2017. godine COP je uspešno realizovao veliki broj ERI SEE aktivnosti (regionalne tematske seminare, treninge, radionice za pripremu projekata, studijske posete, međunarodne konferencije itd.) koje su imale za cilj razmenu informacija između država članica, uspostavljanje regionalnih mreža (Mreža centara za srednje stručno obrazovanje u jugoistočnoj Evropi – SEEVET-Net), i pripremu regionalnih projekata. Pored toga, COP je doprineo uspostavljanju ERI SEE Sekretarijata kao međunarodne organizacije u Republici Srbiji.

ERI SEE podržavaju:

​Uloga COP-a u ERI SEE je da obezbedi blagovremeno sprovođenje ERI SEE radnog programa do otvaranja novog  ERI SEE sekretarijata u Srbiji.

Idi na početnu stranu ERI SEE