Publikacije


Socijalna dimenzija studiranja u Srbiji - EUROSTUDENT V izveštaj za Republiku Srbiju

Preuzmiin English

Sažetak

Izveštaj koji se nalazi pred vama predstavlja analizu podataka prikupljenih za Srbiju u okviru EUROSTUDENT istraživanja i njegova vrednost se ogleda na tri nivoa : prvi, zbog toga što daje uvid u podatke koji se odnose na dostupnost i jednakopravnost visokog obrazovanja u našoj zemlji, ali pruža i mogućnost komparativnog pregleda (u smislu procene prednosti i slabosti nacionalnog sistema visokog obrazovanja); drugi, zbog činjenice da se Srbija nalazi u periodu reformi visokog obrazovanja gde adekvatni podaci predstavljaju oslonac za prilagođavanje politika visokoškolskog obrazovanja potrebama studenata i treći, analize vezane za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Srbiji su i dalje retke i u najvećem broju su zasnovane na podacima koji nisu prikupljani sa ciljem da mere socijalnu dimenziju visokog obrazovanja, već su se autori oslanjali na podatke prikupljene preko upisnog formulara (ŠV-20 formulara), godišnjih anketa o radnoj snazi ili istraživanja koja su sprovođena sa drugim ciljevima itd. Stoga, ovo istraživanje predstavlja prvo sveobuhvatno i ciljano istraživanje studentske populacije u zemlji, gde je EUROSTUDENT upitnik poslužio kao sredstvo kojim su se prikupili i učinili dostupnim podaci koje bi trebalo iskoristiti za donošenje politika koje će podsticati pravednost kako evropskog, tako i visokog obrazovanja u Srbiji.

Published in March 2016 in Belgrade

Autori

Urednici: prof. dr Mirko Savić, Ivana Živadinović

Autori: Vitomir Jovanović, Jasminka Čekić Marković, Milena Kresoja

Izdavač

Univerzitet u Beogradu

Povezane publikacije