Publikacije


Socijalna dimenzija studiranja u Crnoj Gori - EUROSTUDENT V izveštaj za Crnu Goru

Preuzmiin English

Sažetak

Izveštaj koji se nalazi pred vama predstavlja analizu podataka prikupljenih za Crnu Goru u okviru EUROSTUDENT istraživanja i njegova vrednost se ogleda na tri nivoa – prvo, zbog toga što daje uvid u podatke koji se odnose na dostupnost i jednakopravnost visokog obrazovanja u zemlji, ali pruža i mogućnost komparativnog pregleda (u smislu procene prednosti i slabosti nacionalnog sistema visokog obrazovanja); drugo, zbog činjenice da se Crna Gora, kao i većina zemalja regiona, nalazi u periodu reformi obrazovanja gde adekvatni podaci predstavljaju oslonac za prilagođavanje politika visokoškolskog obrazovanja potrebama studenata i treće, analize vezane za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja u Crnoj Gori su rađene na osnovu ciljane metodologije namenjene merenju i uvidu u različite aspekte socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Crnoj Gori pa tako ovo istraživanje predstavlja prvo sveobuhvatno i ciljano istraživanje studentske populacije u zemlji. Odnosno, EUROSTUDENT upitnik je poslužio kao sredstvo kojim su se prikupili i dostupnim učinili podaci koje treba iskoristiti za donošenje politika koje će podsticati pravednost kako evropskog, tako i visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Published in March 2016 in Belgrade

Autori

Urednici i autori: Dejan Stanković, Jasminka Čekić Marković

Autori: Tijana Jokić, Vitomir Jovanović

Izdavač

Univerzitet u Beogradu

Povezane publikacije