Publikacije


Regionalno usaglašavanje kurikuluma – ka evropskom prostoru visokog obrazovanja

Preuzmi

Sažetak

Ova publikacija predstavlja metodologiju usaglašavanja koja je razvijena na evropskom nivou, njene glavne termine i pojmove, kao i aktivnosti i rezultate regionalnog usaglašavanja kurikuluma. Detaljne informacije o projektu „Usaglašavanje obrazovnih struktura u Evropi“ mogu da se nađu u publikaciji „Tuning Educational Structures in Europe“ (Julia Gonzalez and Robert Wagenaar, University of Deusto and University of Groningen, 2003). U okviru projekta, COP AAOM objavljuje posebnu, dubinsku studiju o razvoju kurikuluma. Ova druga po redu publikacija može zainteresovanima da pruži više detalja i konkretne smernice.

Published in December 2006 in Belgrade, Serbia

Autori

Jelena Kleut

Izdavač

Centre for Education Policy

Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije