Publikacije


Prijemni ispit za upis na fakultete: predlog za objedinjeni prijemni ispit

Preuzmi

Sažetak

Publikacija preispituje postojeći model prijemnih ispita u Srbiji i nudi kritički osvrt na praksu ispita za upis na fakultete i univerzitete. Autori porede postojeću praksu sa okolnostima aktuelnih reformi visokog obrazovanja i ukazuju na njene pozitivne i negativne aspekte. Dati su i primeri iz drugih zemalja sa namerom da se prijemni ispiti u Srbiji postave u širi kontekst. U poslednjem delu knjige autori nude alternativu – a možda i efikasniji i efektivniji pristup praksi prijemnih ispita u procesu regrutovanja studenata u Srbiji.

Published in August 2007 in Belgrade, Serbia

Autori

 

Aleksandar Baucal (Ed.), Slobodanka Božović, Bojan Komnenović, Panta Kovačević, Nataša Pantić, Desanka Radunović
Izdavač

Centre for Education Policy & Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije