Publikacije


Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Ova studija predstavlja jedan od rezultata istraživanja realizovanog u okviru projekta „Monitoring inkluzivnog obrazovanja”. U publikaciji je pružena analiza postojećih mera obrazovnih politka koje imaju za cilj povećanje inkluzivnosti osnovnoškolskog obrazovanja. Metodološki okvir korišćen u ovoj studiji može poslužiti kao podrška u kreiranju okvira za monitoring inkluzivnog obrazovanja na nacionalnom nivou.

Sama studija je prvenstveno usmerena na položaj i stanje dece romske nacionalnosti u obrazovnom sistemu Srbije. Ova deca dolaze iz socijalno deprivirane sredine i škola bi trebalo da im obezbedi dodatnu obrazovnu podršku u zadobijanju komptenci koje će im pomoći da se lakše uključe u društvo i nadomesti početne nejednake uslove za sticanje obrazovanja. Empirijski deo studije usmeren je ka praćenju indikatora inkluzivnosti kao što su apsentizam, osipanje i školski uspeh dece koja dolaze iz socijalno depriviranih sredina. Takođe, praćeni su faktori uspeha i neuspeha u sprovođenju mera obrazovne politike koje su usmerene na inkluzivno obrazovanje.

Rezultati govore o tome da je dosta toga urađeno po pitanju povećanja inkluzivnosti osnovnih škola, ali i da je moguće u još većoj meri raditi na implementaciji postojećih obrazovnih politika. Rezultati istraživanja su takođe pružili osnov za formulisanje dodatnih mera obrazovne politike koje mogu unaprediti inkluzivnost u osnovnoškolskom obrazovanju. 

Published in July 2013 in Beograd

Autori
Vitomir Jovanović (Ur.), Danijela Petrović, Zdenka Milivojević, Julija Jeremić, Predrag Lažetić
 
Izdavač

Centar za obrazovne politike

Povezane publikacije