Publikacije


Kako podržati učenike iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi? Priručnik za škole sa primerima iz prakse

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Kako podržati učenike iz osetljivih grupa u periodu tranzicije ka srednjoj školi? je priručnik namenjen školama i predstavlja oslonac zaposlenima u školama u procesu planiranja i pružanja podrške učenicima u tranziciji ka srednjoj školi. Priručnik nudi naučno utemeljena obrazloženja zašto je važno pružiti podršku učenicima u ovom osetljivom periodu i nudi alate i modele uz pomoć kojih je moguće uspostaviti ovakav sistem podrške, kao i primere školskih i praksi nastavnika koji su bili uključeni u prvu fazu projekta „Zajedno ka srednjoj školi – podrška deci iz osetljivih grupa u prelasku u srednju školu“ koji je realizovan u periodu od početka 2016. do kraja 2019. godine kroz partnerstvo Centra za obrazovne politike i švajcarske Dečije fondacije Pestaloci, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Published in June 2021 in Beograd

Autori

Centar za obrazovne politike

Izdavač

Centar za obrazovne politike

Povezane publikacije