Publikacije


Finansiranje visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi: Albanija, Hrvatska, Crna Gora, Slovenija, Srbija

Preuzmi

Sažetak

Centar za obrazovne politike je sprovelo studiju o finansiranju visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi 2008. godine, sa fokusom na Albaniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju. Primetan nedostatak informacija o ovim zemljama u međunarodnoj istraživačkoj literaturi zajedno sa nedostatkom informacija u samim zemljama među kreatorima politika i raznim interesnim grupama o finansiranju visokog obrazovanja bili su glavni razlozi za pokretanje ovakve studije. Glavni cilj studije je da se obezbedi materijal za proširivanje i produbljivanje aktuelnih diskusija o modelima finansiranja visokog obrazovanja u regionu i da se zainteresovanoj i domaćoj i međunarodnoj javnosti pruži solidan pregled postojećeg stanja.

Publikacija ima tri glavna dela. Prvi je posvećen teorijskim razmatranjima o finansiranju visokog obrazovanja i obilno se oslanja na literaturu iz raznih disciplina (ekonomije, političkih nauka, sociologije, itd.). Glavna namera je da posluži kao sveobuhvatni „vodič“ kroz pitanja  vezana za finansiranje visokog obrazovanja iz perspektive sistema, institucija i studenata, kao i da ukaže na karakteristične modele i njihove (moguće) efekte po visoko obrazovanje. Drugo, studija pruža uporednu analizu finansiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori. Uporedna analiza analizira sistem finansiranja visokog obrazovanja, zatim sledi analiza sistema sa institucionalnog stanovišta, kao i sa stanovišta studenata. Takođe je data studija institucionalnog slučaja koja daje uvid u finansijske poslove tri različita fakulteta koji pripadaju univerzitetu u Srbiji.

Published in June 2009 in Belgrade, Serbia

Autori

Martina Vukasović (Ur.), Mihajlo Babin, Vanja Ivošević, Predrag Lažetić, Klemen Miklavič

Izdavač

Centar za obrazovne politike, Beograd i Državni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar

Povezane publikacije