Publikacije


Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu

Preuzmi

Sažetak

Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu

Published in December 2002 in Belgrade, Serbia

Autori

Radmila Marinković-Nedučin & Predrag Lažetić

Izdavač

Alternativna akademska obrazovna mreža

Povezane publikacije