Publikacije


Akreditacija u visokom školstvu Republike Srbije

Preuzmi

Sažetak

Akreditacija u visokom školstvu Republike Srbije

Published in October 2002 in Belgrade, Serbia

Autori

Ružica Nikolić & Veljko Malbaša

Izdavač

Alternativna akademska obrazovna mreža

Povezane publikacije