Vesti


Poziv osnovnim školama za učešće u projektu SHARE

21. oktobar 2015.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Unicef i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizuju projekat Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (SHARE).

Opšti cilj Projekta odnosi se na unapređivanje kvaliteta izabranih škola u  Republici Srbiji kroz razvoj horizontalnog učenja između škola.

Projekat će biti realizovan do decembra 2016. godine u 10 osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje se nalaze na teritoriji školskih uprava dalje navedenih u ovom pozivu, kroz aktivnosti razvijanja i implementacije programa horizontalnog učenja između škola i ispitivanje efektivnosti horizontalnog učenja kao modela podrške školama nakon spoljašnjeg vrednovanja.

Za učešće u Projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole iz svih školskih uprava koje su eksterno vrednovane i ostvarile ocenu 1 ili 2.

Poziv školama za učešće u SHARE projektu u celosti možete pročitati na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: http://www.mpn.gov.rs/saradnjom-i-zajednickim-ucenjem-do-boljih-rezultata-poziv-os-za-ucesce-u-projektu-share/

Kokurs je otvoren do ponedeljka, 02. novembra 2015. godine.