Vesti


Osnovana Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

7. februar 2015.

Radna grupa 18 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja se bavi Pregovaračkim poglavljima 25 i 26 (Nauka i istraživanje; Obrazovanje i kultura), čiji rad koordiniraju Centar za obrazovne politike i Obrazovni forum, održala je osnivački sastanak u petak, 6. februara 2015. godine u prostorijama Narodne skupštine Srbije. U rad Radne grupe 18 uključeno je preko 20 organizacija civilnog društva.

Sastanak je otvorila Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji koja je govorila o važnosti Pregovaračkih poglavlja 25 i 26 za proces evropskih integracija. Prisutne je o dosadašnjim aktivnostima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru pregovaračkog poglavlja 26 izvestila Zorana Lužanin, pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnloškog razvoja Republike Srbije, a o aktivnostima MPNTR-a u okviru Pregovaračkog poglavlja 25 izvestio je Viktor Nedović, pomoćnik ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnloškog razvoja Republike Srbije.

Desanka Radunović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta, predstavnica u tematskoj grupi Politike škola, upoznala je prisutne sa učešćem Republike Srbije u Otvorenom metodu koordinacije EU u obrazovanju i obuci. U ime Evropskog pokreta, na čiju je inicijativu u Srbiji uspostavljen NKEU, prisutnima se obratio Ivan Knežević, koji je preneo iskustva u radu radnih grupa NEKU koje su se već osnovale. Sastanak je moderirala Žaklina Veselinović, iz Centra za obrazovne politike, koja je istakla je važnost Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i doprinos organizacija civilnog sektora u oblastima obrazovanja, nauke, istraživanja i kulture za dalji tok pregovora o pristupanju. „Nama kao građanima Srbije posebno je važno da učestvujemo u radu Nacionalnog konventa, jer je to mehanizam koji kanališe energiju organizacija civilnog sektora i ima potencijal da bude stabilan partner u ovom procesu u narednim godinama“.

Drugi deo sastanka bio je posvećen predstavljanju plana rada za 2015. godinu i dogovoru oko narednih aktivnosti Radne grupe 18.