Vesti


Objavljeni rezultati EUROSTUDENT istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji

15. april 2015.

Rezultati istraživanja o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, u komparativnoj perspektivi sa još 27 evropskih zemalja dostupni su na sajtu EUROSTUDENT projekta.

Tokom 2014. godine u okviru Tempus projekta FINHED sprovedeno je EUROSTUDENT istraživanje o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Time su se ove tri zemlje pridružile grupi od ukupno 30 zemalja Evrope.

U okviru EUROSTUDENT istraživanja po prvi put u regionu su prikupljeni podaci o socio-ekonomskom statusu studenata, preprekama sa kojima se suočavaju tokom studija, njihovom radnom angažmanu, kao i oceni kvaliteta studija. Prikpljanjem podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja stvorio se osnov da se politike vezane za pre svega za studentski standard i finansiranje visokog obrazovanja formulisu na osnovu pouzdanih podataka.

Istraživanje je u sve tri zemlje sprovedeno u saradnji FINHED partnera Centra za obrazovne politke (RS), Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (BiH), Ministarstva prosvete i kulture (BiH), Ministarstva prosvete (ME) i Univerziteta u Novom Sadu (RS).

Pojedinačni izveštaji EUROSTUDENT istraživanja za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju biće dostupni na sajtu FINHED Tempus projekta.