Publikacije


Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi – četiri godine kasnije

Preuzmi

Sažetak

Ova publikacija predstavlja zbirku radova predstavljenih na konferenciji „Visoko obrazovanje u Srbiji na putu ka Evropi – četiri godine kasnije“ koju je organizovala UNESKO katedra za menadžment univerziteta, Fond za otvoreno društvo u Beogradu i Zajednica univerziteta Srbije 2005. godine. Predstavlja informativno štivo onima koji su zainteresovani za diskusije vezane za bolonjsku reformu u Srbiji 2004. i 2005., kada su se akademska zajednica, Ministarstvo i studenti pripremali za ministarski samit u Bergenu 2005.

Radovi odražavaju stanje reformi visokog obrazovanja započetih bolonjskim procesom. Akademici iz različitih disciplina su doprineli nizom radova koji razmatraju reforme preduzete na nivou univerziteta, fakulteta i programa na Univerzitetima u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Kosovskoj Mitrovici. Nekoliko radova se bavi opštim izazovima i reformskim procesom u Srbiji. Dalje, studenti su doprineli radovima koji razmatraju ulogu studenata u reformama. Pored toga, uloga TEMPUS programa u podržavanju reformi je razmatrana u radovima koje su napisali zaposleni u TEMPUS kancelariji u Srbiji, dok su autori iz drugih zemalja doprineli svojim radovima o stanju reformi u sopstvenim zemljama.

Poslednje poglavlje objedinjuje diskusije i zaključke konferencije koji su korišćeni za izradu nacionalnog izveštaja predstavljenog na Ministarskom samitu u Bergenu 2005.

Published in June 2005 in Belgrade, Serbia

Autori

Aljoša Mimica & Zoran Grac (Eds.), Srbijanka Turajlić, Jadranka Jelinčić, Jan S. Levy, Marija Bogdanović, Nebojša Janićijević, Alekandar Baucal, Slobodan Cvejić, Jadranka Jelinčić, Senka Kovač, Vera Vasiljević, Staša Babić, Mirjana Pešić, Ibolya Gera, Dragana Bojković, Milica Ćebić, Slađana Anđelković, Dragoslav Perić, Dragoljub Martinović, Slobodan Obradović, Ilija Vujačić, Bojan Komnenović, Radmila Vasić, Živana Milićević, Zoran Latković, Tanja Jovanović, Vladimir Kostić Marina Stamenković-Radak, Jelena Knežević-Vukčević, Gordana Cvijić Sofija Pekić, Vesna Poleksić, Biljana Vučelić-Radović, Steve Quarrie, Ana Pešikan, Irena Odžić, Jelica Protić, Milica Kokinović, Zvonimir D. Stanković, Dejan Popović, Milena Dragićević Šešić, Čedomir Vasić, Fuada Stanković, Veljko Malbaša, Mirjana Đurić, Nada Čemerlić-Ađić, Dragan Benc, Svetozar Srdić, Bojan Vujin, Goran Remer, Kornelija Đaković-Švajcer, Ilija Kovačević, Janko Hodolič, Vladislava Felbabov, Randall Major, Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Nataša Ibrajter, Ivan Pribela, Svetlana R. Lukić, Dragoslav M. Petrović, Radmila Marinković-Nedučin, Zoran Milenković, Marina Matejević, Gradimir V. Milovanović, Mirko A. Rosić, Miloš I. Đuran, Gojko Savić, Ladislav Novak, Maja Kosić, Miloš Vitošević, Srećko Šekeljić, Mihajlo Babin, Stefan Dukianđiev, Sofija Đukić, Žarko Spasić, Miljana Radivojević, Vladisav Stefanović, Mirjana Đurić, Ružica Nikolić, Ćemal Dolićanin Pavel Zgaga, Slobodanka Koprivica, Mitar Mišović, Gjorgji Martinovski, Alen Nemoz, Jérôme Rive, Steve Quarrie, Ljubiša Rajić, Martina Vukasović

Izdavač

Alternative Academic Educational Network

Povezane publikacije