Program seminara


Seminar 2010: Finansiranje obrazovanja – prema efikasnijem, efektivnijem i jednakopravnijem obrazovnom sistemu

Blok I: Finansiranje douniverzitetskog obrazovanja

Uvodno predavanje: Pristupi decentralizaciji obrazovanja – izazovi i primeri
Prof. dr Jan Herčinski, Univerzitet u Varšavi
 
Predavanje: Neslaganja u sistemu finansiranja i upravljanja douniverzitetskim obrazovanjem u Srbiji
Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum
Predrag Lažetić, COP
 
Respondent: Stanje u Srbiji u poređenju sa drugim zemljama
Prof. dr Jan Herčinski, Univerzitet u Varšavi
 
Predavanje: Per capita sistem finansiranja obrazovanja – prednosti i izazovi
Rosalind Levačić, Institut za obrazovanje Univerziteta u Londonu

Blok II: Sistem finansiranja u kontekstu poboljšanja efektivnosti i jednakopravnosti obrazovanja 

Predavanje: Procena realnog stanja u sistemima obrazovanja sa modelom per capita finansiranja – šta se može očekivati? Šta funkcioniše, a šta ne?
Lars Sondergard, Svetska banka
 
Predavanje: Jednakopravnost finansiranja, finansiranje za jednakopravnost
Peter Rado, viši konsultant u Expanzio Consulting Ltd, Budimpešta
 
Panel diskusija: Finansiranje obrazovanja – izazovi na različitim nivoima državne uprave, moderator Marija Mitrović, COP
Ministarstvo prosvete
Ljubica Kiselički, pomoćnik gradonačelnika Grada Subotice
Predrag Petrović, direktor Stručne službe osnovnih škola u Bačkoj Topoli
Milovan Marković, direktor Srednje zanatske škole, Beograd
Borka Višnić, Sindikat obrazovanja Srbije

Blok III: Modeli finansiranja visokog obrazovanja

Predavanje: Modeli finansiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj i Austriji u evropskom kontekstu
Danijela Dolenec, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu i ETH Cirih
 
Predavanje: Sistem finansiranja visokog obrazovanja i nauke u Švedskoj i proces revizije efikasnosti i efektivnosti uloženih sredstava
Nina Gustafson Aberg, Švedska državna revizorska agencija (Riksrevisionen)
 
Panel diskusija: Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi – prezentacija studije Centra za obrazovne politike, moderator Jelena Branković, COP
Martina Vukasović, COP
Vanja Ivošević, COP
 
Respondent: Danijela Dolenec, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu i ETH Cirih

Blok IV: Upravljanje finansijama na institucionalnom nivou

Diskusija: Kako do autonomnih i odgovornih škola, moderator Vanja Ivošević
Peter Rado, viši konsultant u Expanzio Consulting Ltd, Budimpešta
Rosalind Levačić, Institut za obrazovanje Univerziteta u Londonu
Predstavnici školskih uprava
 
Diskusija: Finansiranje dezintegrisanog univerziteta, moderator Marija Mitrović
Prof. dr Milan Martić, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Stevan Vasiljev, Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum