Program seminara


Seminar 2012: Promene u akademskoj i nastavničkoj profesiji

Blok I: Promene u akademskoj profesiji – uporedni prikazi

Uvodno izlaganje, diskusija i komentari: Promene u akademskoj profesiji u globalnom kontekstu – uporedni rezultati međunarodnih istraživanja

Agnete Vabø, Nordijski institut za studije u oblasti inovacija,istraživanja i obrazovanja

Panel: Društvena uloga univerziteta u Srbiji - pogledi spolja i iznutra (prezentacija rezultata istraživanja o narativima o društvenoj ulozi univerziteta u Srbiji)

Barbara M. Kehm, INCHER Kassel, Univerzitet u Kaselu, Nemačka

Panel: Akademska profesija u zemljama bivše Jugoslavije – prezentacija rezultata anketiranja akademske zajednice

Ivana Živadinović, Centar za obrazovne politike, Beograd

Predrag Lažetić, Centar za obrazovne politike, Beograd

Bojana Ćulum, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska

Blok II: Univerziteti i društvene promene - osvrt na akademsku profesiju

Uvodno izlaganje, diskusija i komentari: Od akademske profesije ka radnoj snazi u visokom obrazovanju

Jelena Branković, Centar za obrazovne politike, Beograd
 
Isidora Jarić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Dušan Spasojević, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 
Jelena Kleut, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Blok III: Nastavnici za XXI vek

Uvodno izlaganje, diskusija i komentari: Nastavnici za XXI vek - izazovi za praksu i kreiranje obrazovnih politika

Graham Donaldson, School for Education, Univerzitet u Glazgovu

Panel diskusija: Budućnost nastavničke profesije - regionalna perspektiva

Vlasta Vizek Vidović, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Nataša Angjeleska, Fondacija za otvoreno društvo, Makedonija

Dženana Husremović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Jelena Vranješević, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Blok IV: Nastavnici kao agenti promena

Uvodno predavanje, diskusija i komentari: „Buđenje divova u nastavnicima“ (Awakening the giant in teachers)

David Frost, Faculty of Education, Univerzitet u Kembridžu

Panel diskusija: Razgovori sa nastavnicima o profesiji i reformama u obrazovanju - istraživačka perspektiva

Jelena Radišić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Jasminka Čekić Marković, Centar za obrazovne politike, Beograd

Dejan Stanković, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Iris Marušić, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu