Publikacije


Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama Zapadnog Balkana

Preuzmi

Sažetak

Reformisanje studijskih programa visokog obrazovanja ka razvoju programa obrazovanja zasnovanih na kompetencijama koje su potrebne diplomiranim studentima u praksi je zajednički cilj visokoobrazovnih institucija u regionu Zapadnog Balkana. Ovaj zajednički cilj, kao i zajednički nasleđene tradicije u obrazovanju i slične okolnosti u kojima se sprovode reforme, čine regionalnu saradnju obostrano korisnom prilikom za učenje i obezbeđivanje dokaza koji mogu da informišu kreiranje politike.

Ova knjiga je rezultat regionalnog istraživačkog projekta, uključujući opsežno terensko istraživanje širom regiona. Ova publikacija sadrži radove koji analiziraju dva programa za obrazovanje razrednih nastavnika u Bosni i Hercegovini, dva programa za nastavnike stranog jezika u Hrvatskoj i dva programa kroz koje se pripremaju nastavnici psihologije u Srbiji i Makedoniji. Publikacija takođe pruža uvodne informacije o ciljevima i metodologiji koja je korišćena na projektu, kao i zaključne napomene o zajednički identifikovanim oblastima u kojima bi programi za obrazovanje prosvetnih radnika mogli da se unaprede sa ciljem da im se olakša razvoj kompetencija koje su potrebne za nastavničku profesiju.

Rezultati ove studije su prevashodno korisni relevantnim visokoškolskim ustanovama kao i onima koji rade na planiranju nastavnih programa i koje Bolonjski proces okuplja u različitim fazama sprovođenja reformi. Istovremeno mogu da posluže kao koristan izvor informacija kreatorima politika u zemljama učesnicama, koje trenutno razmatraju standarde za stupanje u nastavničku profesiju. Na kraju, mogu da budu jednako važni sa samoprocenu nastavnika i ličnu orijentaciju uz upućivanje na standarde, kao i za njihovo planiranje profesionalnog razvoja.

Published in November 2008 in Belgrade, Serbia

Autori

Autori: Nataša Pantić (Ed.), Violeta Arnaudova, Ivan Jerković, Lejla Kafedžić, Anči Leburić, Jelena Mihaljević Djigunović, Ognen Spasovski, Ivana Zec, Ivana Zečević

Izdavač

Centre for Education Policy, Belgrade

Povezane publikacije