Publikacije


Kako do škole društvene brige - studija o efektima mera prevencije i intervencije za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije

Preuzmi

Sažetak

Studija koja se nalazi pred vama je nastala kao rezultat projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“, koji su realizovali UNICEF i Centar za obrazovne politike, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U okviru ovog projekta razvijen je i isproban model za sprečavanje osipanja u deset osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Namera svih partnera koji su učestvovali u realizaciji projekta je da se kroz prikazane rezultate njegove primene u ovoj studiji svim zainteresovanim stranama pruži detaljan uvid u to šta se postiglo ostvarivanjem mera prevencije osipanja i reagovanja na školskom nivou.

Studija je pokazala da su kreirani mehanizmi delotvorni i da škole imaju i potencijale i kapacitete i adekvatne mehanizme da se uključe u prevenciju prevremenog napuštanja obrazovanja zajedno sa svojim partnerima na lokalnom nivou, sa roditeljima i naravno učenicima.

Published in November 2016 in Beograd

Autori

Urednici: Vitomir Jovanović, Jasminka Čekić Marković Žaklina Veselinović, Ana Vušurović, Tijana Jokić

Izdavač

Centar za obrazovne politike