Publikacije


Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj

Preuzmi

Sažetak

Publikacija „Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj“ sadrži raziličite nivoe analize – od regulativnog okvira i obrazovnih politika, preko nivoa škola, do civilnog društva i lokalne zajednice, kako bi se prikazalo aktuelno stanje u pogledu interkulturalnosti u datim oblastima, a interkulturalno obrazovanje smestilo u širi društveni i obrazovni kontekst i, s druge strane, dale preporuke za unapređivanje interkulturalnog obrazovanja u Srbiji.

U skladu sa tim, ova publikacija je namenjena različitim akterima obrazovnog sistema, kao i širem krugu potencijalnih korisnika, tj. svima onima koji smatraju da interkulturalno obrazovanje može da doprinese kvalitetnijem i pravednijem obrazovanju i socijalnoj inkluziji.

Published in October 2016 in Beograd

Autori

Urednici: Danijela S. Petrović i Tijana Jokić

Izdavač

Centar za obrazovne politike