Publikacije


Demokratska kultura u digitalnom okruženju – Priručnik za škole

Preuzmiin Serbian

Sažetak

Publikacija Demokratska kultura u digitalnom okruženju – Priručnik za škole rezultat je rada škola koje učestvuju u projektu „Kvalitetno obrazovanje za sve“, čiji je glavni cilj razvijanje demokratske kulture u školama.

Kako je sprovođenje projekta u školama pratila nepovoljna epidemiološka situacija, škole su razvijale kompetencije za demokratsku kulturu u digitalnom prostoru, što je podrazumevalo razvijanje i organizovanje različitih nastavnih, vannastavnih i aktivnosti u lokalnoj zajednici, koje su sprovođene onlajn, odnosno uz pomoć digitalnih platformi, alata, aplikacija i digitalnih materijala.

Ova publikacija sadrži 56 primera dobre prakse koje su kreirali zaposleni iz projektnih škola, uz podršku lokalnih koordinatora iz Centra za obrazovne politike.

Publikacija je namenjena praktičarima u obrazovanju koji žele da u digitalnom okruženju razvijaju kompetencije za demokratsku kulturu.

 

Published in December 2021 in Belgrade

Autori

Autori: Škole učesnice u projektu

Urednik: Centar za obrazovne politike

 
 
Izdavač

Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu