Library

Konvencija o pravima deteta i zakonodavstvo u SR Jugoslaviji

Title: Konvencija o pravima deteta i zakonodavstvo u SR Jugoslaviji
Subtitle: dokumenti
Authors:
Bibliographical type: Knjiga
ISBN:
Publisher: Jugoslovenski centar za prava deteta
Place: Beograd
Year: 1999
Language: Srpski
Inventory number: 444
Pages: 228
Illustrations: NO
Binding: MEKI
Literature: NO
Signature: HR-6