Vesti


Završna konferencija projekta „Monitoring inkluzivnog obrazovanja“

4. oktobar 2013.

Centar za obrazovne politike i Fondacija za otvoreno društvo su 25. septembra 2013. u Beogradu održali završnu konferenciju projekta „Monitoring inkluzivnog obrazovanja“.

Na konferenciji su predstavljeni nalazi istraživanja koja su sprovedena tokom projekta i čiji su rezultati objavljeni u dve publikacije: "Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju" i Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole „Koliko je inkluzivna naša škola?“. Takođe, bilo je govora i o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji danas, kao i iskustvima i primerima dobre prakse u primeni inkluzivnog obrazovanja na domaćem i međunarodnom nivou, a govorili su Ljiljana Deljanin isped Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, konsultant na projektu iz Mađarske Peter Rado, načelnica Školske uprave Beograd Gordana Cvetković, Jelena Najdanović Tomić ispred Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tatjana Stojić ispred Fondacije za otvoreno društvo i Jelena Marković ispred Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Prisutnima se obratio i Vitomir Jovanović kao koordinator projekta i jedan od autora istraživanja, zajedno sa ostalim autorima studije, Danijelom Petrović i Zdenkom Milivojević, pri predstavljanju istraživačkih rezultata o tome kako se primenjuje inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama, sa akcentom na položaj romskih učenika.

Tokom konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, prosvetnim savetnicima i predstavnicima osnovnih škola u okviru projektnih aktivnosti razvili su se dodatni dokazi inkluzivnosti škola koji su povezani sa velikom većinom standarda i indikatora kvaliteta rada škola, pa je na taj način nastao instrument koji bi trebalo da omogući da se što objektivnije i celovitije sagleda inkluzivni razvoj škole. Deo konferencije bio je posvećen i prezentovanju rezultata testiranja ovog instrumenta koje je sprovedeno u tri beogradske škole: OŠ „Ćirilo i Metodije“, OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ i OŠ „Despot Stefan Lazarević“. Predstavnici ovih škola prezentovali su svoje izveštaje o sprovedenom procesu, kao i neke specifičnosti na koje bi tokom ovog procesa trebalo obratiti pažnju.

Učesnici konferencije bili su predstavnici osnovnih škola koje su bile posećene tokom projekta i u kojima je izvršeno prikupljenja podataka i testiranje instrumenata za monitoring obrazovne inkluzije dece romske nacionalnosti, prosvetni savetnici koji su u ovaj projekat bili aktivno uključeni, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, istraživači i stručnjaci, kao i predstavnici drugih zainteresovanih strana.