Vesti


Otvoreni metod koordinacije u obrazovanju i obuci – pokrenut internet sajt

13. novembar 2014.

U okviru Programa: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) u obrazovanju i obuci pokrenut je internet sajt http://www.omk-obrazovanje.gov.rs/ na kome svi zainteresovani mogu pronaći relevantne informacije o Otvorenom metodu koordinacije u obrazovanju i obuci, kako na nivou EU, tako i u Republici Srbiji.

Program: Učešće Srbije u Otvorenom metodu koordinacije (OMK) u obrazovanju i obuci pokrenuli su Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U aprilu mesecu 2014. godine, Srbija je na poziv Evropske komisije nominovala predstavnike za učešće u radu svih tematskih radnih grupa: 1) obrazovanje odraslih, 2) modernizacija visokog obrazovanja, 3) digitalno i on-lajn učenje, 4) razvoj škola (sa fokusom na: obrazovanje nastavnika i rano napuštanje obrazovnog sistema), 5) srednje stručno obrazovanje i obuka i 6) razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na: informacione tehnologije i preduzetničko učenje.

Otvoreni metod koordinacije (Open method of coordination) je instrument Evropske unije, pomoću kojeg se obezbeđuje usaglašavanje takozvanog „mekog zakonodavstva“ između država članica EU. Učešćem u EU OMK, Republika Srbija pokazuje svoju spremnost i posvećenost da učestvuje i aktivno doprinosi mehanizmima evropske saradnje koji su joj dostupni i pre formalnog članstva.

Centar za obrazovne politike pruža stručnu i administrativnu podršku u realizaciji inicijative zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, projektom „Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala“ IPA 2011 i TEMPUS kancelarijom.