Vesti


Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju

15. juli 2013.

Centar za obrazovne politike objavio je studiju pod nazivom “Obrazovna inkluzija dece romske nacionalnosti: izveštaj o sprovedenom monitoringu u osnovnoškolskom obrazovanju”. Studija predstavlja jedan od rezultata istraživanja realizovanog u okviru projekta „Monitoring inkluzivnog obrazovanja” i u njoj je pružena analiza postojećih mera obrazovnih politka koje imaju za cilj povećanje inkluzivnosti osnovnoškolskog obrazovanja.

Dok metodološki okvir korišćen u ovoj studiji može da posluži kao podrška u kreiranju okvira za monitoring inkluzivnog obrazovanja na nacionalnom nivou, sama studija je prvenstveno usmerena na položaj i stanje dece romske nacionalnosti u obrazovnom sistemu Srbije. Empirijski deo studije usmeren je ka praćenju indikatora inkluzivnosti kao što su apsentizam, osipanje i školski uspeh dece koja dolaze iz socijalno depriviranih sredina. Takođe, praćeni su faktori uspeha i neuspeha u sprovođenju mera obrazovne politike koje su usmerene na inkluzivno obrazovanje.

Rezultati govore o tome da je dosta toga urađeno po pitanju povećanja inkluzivnosti osnovnih škola, ali i da je moguće u još većoj meri raditi na implementaciji postojećih obrazovnih politika. Rezultati istraživanja su takođe pružili osnov za formulisanje dodatnih mera obrazovne politike koje mogu unaprediti inkluzivnost u osnovnoškolskom obrazovanju.

Studija se može preuzeti ovde.