Vesti


Objavljena serija izveštaja o sistemima visokog obrazovanja i nauke u zemljama Zapadnog Balkana

30. april 2013.

Kao jedan od partnera u projektu „Evropske integracije u visokom obrazovanju i istraživanju u zemljama Zapadnog Balkana“ (European Integration of Higher Education and Research in the Western Balkans), Centar za obrazovne politike učestvovao je u pripremi serije izveštaja pod nazivom „Pregled sistema visokog obrazovanja i nauke u zemljama Zapadnog Balkana“, koji su sada dostupna na sajtu projekta (Country Reports).

Ovom serijom izveštaja, projekat ima za cilj da dopuni postojeća znanja o dinamici visokog obrazovanja i nauke u zemljama Zapadnog Balkana i na taj način doprinese debati o politikama regionu. Paralelno, serija ima i za cilj da ove sisteme predstavi i široj međunarodnoj publici.

Izveštaji pokrivaju sedam sistema visokog obrazovanja u regionu - Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova*, BJR Makedonije, Crne Gore, i Srbije i svaki od izveštaja predstavlja sveobuhvatan pregled sistema visokog obrazovanja i nauke u regionu, te pokriva teme kao što su politika, upravljanje, finansiranje, institucije, kvaliteta, i istovremeno posebnu pažnju pridaje ključnim reformama i trendovima u poslednjih nekoliko godina.

Izveštaji će biti predstavljen na predstojećoj projektnoj konferenciji koja će se održati na Fakultetu Političkih nauka u Beogradu.

..............................................................................................................................................................

* Ovaj naziv ne dovodi u pitanje status Kosova i u skladu je s Rezolucijom 1244 i odlukom ICC-a o kosovskoj deklaraciji o neovisnosti